Forsåker

forsåker

Forsåker, Östra delen. Lyssna på sidan Lyssna. Detaljplanen syftar till att möjliggöra blandstad av det före detta pappersbruksområdet (”Papyrus”). Planområdet är ca 22 hektar stort. Huvuddelen av området ägs av kommunala Mölndala fastighets AB medan allmän plats och skolmark i ytterkanterna ägs av Mölndals stad. Mölndals nya stadsdel, Forsåker, ska bli en energigivande kraftkälla som bidrar med växtkraft och inspiration till hela regionen. Här kommer bostäder, butiker, restauranger och kontor att mötas i en kontrastrik miljö som sjuder av liv. 10 Forsåker har i ett par hundra år varit plats för tillverkningsindustri, framför allt för tillverkning av papper. Sedan papperstillverkningen upphörde har området stått mer eller mindre tomt. Här skapar vi nu en helt ny stadsdel. Det övergripande syftet är att skapa en stadsmiljö där industrihistoria möter framåtanda. forsåker

Forsåker - ska bestmma

Francke dog försattes företaget i konkurs. Just nu pågår omfattande stråkanalyser som ska säkerställa rätt flöden och en bra fördelning av verksamheter i området. Sammantaget skapar det en dynamisk och spännande miljö. I norr ägs en mindre del av planerad gatumark av AB Göteborgs Hyreshus. Företaget ägde fabriksbyggnader, rekreationsfaciliteter, livsmedelsbutik och bostäder för såväl tjänstemän som arbetare.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *