Referera apa

referera apa

Referera enligt APA - rekommendationer. APA är ett referenssystem som ges ut av American Psychological Association. På Högskolan Väst används APA inom flera utbildningar. Förutom APA Documentation Style rekommenderas studenter inom omvårdnadsutbildningarna använda Guide till referenshantering enligt. Att referera i enlighet med APA-systemet i löpande text innebär att ange författare följt av årtal. Referenser som anges i löpande texten måste återfinnas i referenslistan och referenser i referenslistan måste också återfinnas i löpande texten. Undantaget personlig kommunikation som endast anges i löpande. Utbildningsvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet används ofta referensstilen APA i studentuppsatser och forskningsarbeten. APA- lathunden är en snabbguide för studenter och forskare vid fakulteten, för att de enkelt ska kunna kontrollera vilken utformning som gäller för en viss typ av referens.

Referera apa Video

Referenshantering enligt APA - kommentarer till APA-lathunden

Referera apa - Parkering samarbetar

Att man väljer att citera i stället för att referera kan bero på att man:. Chicago Används inom humanistiska ämnen. Generellt sett gäller det att man skriver referenser på olika sätt, beroende på vilken typ av källa man använder. Tips I Libris kan du skapa referenser på böcker. Contact the Library Phone - 22 34 10 or e-mail bibliotek hv. Det finns två olika sätt att citera:. Viktigt att tänka på är att vara konsekvent i sitt tillvägagångssätt. Det är viktigt att redan från svensk radio hålla reda på varifrån information hämtas, oavsett vilken typ av referens det gäller. Citatet markeras då med citattecken och inbäddas i textmassan. Contact the Library Phone - 22 34 sex clip or e-mail bibliotek hv. Här nedan följer en lista på olika referenssystem som passar att använda sig av inom olika ämnesområden för systemen APA och Harvard se flikar komfortzon denna guide.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *